Προβολή slides από το προσκύνημα στην Ελβετία
τον Απρίλιο 2009